Nejlepší obchodní indicatory

Zde se podíváme na indikátory, které jsou mezi obchodníky nejoblíbenější a které vám pomohou dosáhnout v obchodování úspěchu. Pro snadnější porozumění tomu, jak tyto indikátory fungují a k jakým účelům se využívají, rozdělíme si je zde do skupin.

Trendové indikátory

Tyto indikátory pomáhají obchodníkovi určit aktuální směr trendu na trhu. To je velmi důležité, protože je vždy dobré obchodovat na základě pohybu trendu. Znamená to, že pokud se ceny pohybují směrem nahoru, měli byste obchodovat s předpokladem, že ceny půjdou stále nahoru a ne dolů. Následující indikátory se většinou používají ke zjištění toho, zda se na trhu právě nachází nějaký trend:

Indikátor Bollinger

Tento indikátor patří mezi nejstarší indikátory, ale úspěšně se využívá i dnes. Je zpravidla zobrazen přímo v cenové tabulce, ve formě tří pásů kolísavosti. Když je cena za horním pásem, znamená to, že trend míří směrem nahoru. Když je cena pod spodním pásem, znamená to, že se ceny začnou hýbat směrem dolů. Když je cena uprostřed, znamená to, že trh je „plochý.“ V takové situaci by se obchodníci, kteří se nespecializují na obchodování na plochém trhu (které je o něco složitější), měli uvolnit a počkat si, až se na trhu začne něco dít.

Indikátor MACD

Tento indikátor můžete v tabulce vidět ve dvou formách, jako samotný indikátor MACD a jako histogram MACD. Indikátor je většinou umístěn přímo v tabulce a vypadá skoro stejně, jako pásy indikátoru Bollinger.

Histogram MACD je samostatná tabulka, která zobrazuje trend ve formě krátkých a dlouhých vertikálních linií, které leží na horizontální linii. V případě, že jsou vertikální linie nad horizontální linií, je na trhu rostoucí trend. Pokud jsou linie pod horizontální linií, na trhu je klesající trend. Délka linií je také důležitá. Čím delší linie jsou, tím silnější je i trend. Tento indikátor je efektivní pro dlouhodobější časové rámce, ale není vhodný pro obchodování s pětiminutovými a minutovými opcemi. Pokud chcete tento indikátor využívat, měli byste si to pamatovat, abyste ho mohli využívat správně.

Indikátor Ichimoku

Na první pohled je Ichimoku jedním z nejkomplikovanějších indikátorů, ale zároveň je to také jeden z nejhodnotnějších. Tento indikátor obsahuje pět linií, které se navzájem kříží a tím vysílají různé signály. Nejběžnější signály jsou „průsečíky“ (mrtvý a zlatý), které se tvoří, když se protnou linie Tenkan a Kijun a změna barvy „cloudu,“ což je prostor mezi liniemi Chinkou A a Chinkou B. Kromě toho je tento indikátor často postaven přímo v tabulce, takže kombinace linií a samotné tabulky může také leccos prozradit.

Je zajímavé, že indikátor Ichimoku je „self-check“ indikátor, protože má spoustu linií a pouze v případě, že všechny signály ukazují to samé, je dobré nakupovat opce. Tento indikátor se většinou také využívá pro větší časové rámce, protože jeho hlavním úkolem je objasnit trend. Čím silnější trend je, tím jednodušší je tento úkol splnit.

Oscilátory

Tyto indikátory se hodí v případě, že na trhu není žádný jasný trend. V zásadě jsou vhodné spíše pro obchodníky s binárními opcemi, kteří obchodují „v kanále,“ než pro běžné obchodníky, protože například obchodníci na burze Forex musejí stále myslet na to, o kolik bodů se cena pohne, jinak se jim nepodaří vydělat peníze. Toto je ale pro obchodníka s binárními opcemi naprosto nepodstatné. Tento obchodník musí jen vědět, zda se cena pohne o dva nebo tři body nahoru, nebo naopak dolů – to stačí k tomu, aby vydělal peníze. V tomto případě se oscilátory mohou hodit.

Stochastic

Stochastic je indikátor, který byl vždy velmi populární. Tento indikátor byl navržen tak, aby fungoval v „kanálovém“ módu obchodování. Tento indikátor je zobrazen v tabulce jako podobný kanál, protože má dvě limitující linie – horní a spodní. Když se vlnitá linie tabulky dostane nad horní linii, znamená to, že trh je přesycen nákupy a cena půjde dolů. Když se vlnitá linie dostane pod spodní čáru, znamená to, že je trh přesycen prodeji a cena půjde pravděpodobně nahoru.

Prosím uvědomte si, že tento indikátor funguje pouze když je na trhu silný trend. Proto doporučujeme řídit se doporučeními indikátoru Stochastic pouze v kombinaci s výše uvedenými trendovými indikátory.

Indikátor Momentum

Tento indikátor je také efektivní pro práci s cenovým kanálem. Ukazuje budoucí pohyb cen a často zobrazuje také nadcházející změnu v pohybu ceny.

Indikátor Momentum je založen na následujícím principu – ukazuje rozdíl mezi aktuální cenou a cenou při uzavření předchozího časového intervalu. Pomocí tohoto srovnání indikátor posílá signály obchodníkům. Obchodník pak musí jen sledovat pohyb jeho linií. Když jde linie nahoru, znamená to, že je vhodné nakupovat a když jde linie dolů, znamená to, že je vhodné prodávat.

Co se týče nejvhodnější chvíle pro vstup na trh, indikátor Momentum vám také pomůže. Je dobré prodávat při maximální ceně a nakupovat při té nejnižší. V zásadě tento indikátor velmi připomíná Stochastic, ale lidé mají Momentum raději, protože je ilustrativnější a pohodlnější.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *