Úrovně odporu a podpory v obchodování s binárními opcemi

Body v tabulce, ve které ceny aktiv mění svůj pohyb, spojené rovnou čarou, tvoří klíčové úrovně. Když kotace klesnou, nebo vzrostou, někteří obchodníci odejdou z trhu a udělají jeden trend silnější a jiní obchodníci na trh vstoupí a udělají aktuální trend slabší. Propad ceny finančního instrumentu se pomalu zpomaluje a zastaví se na úrovni podpory, odrazí se a začne opět růst. Pokud je cena aktiva na vzestupu, dříve či později kotace zamrzne na úrovni odporu a cena půjde opět dolů směrem ke stabilnějším číslům.

Formace klíčových úrovní

Linie podpory a odporu se formují z různých důvodů. Každý den obchodník rychle a snadno zjišťuje důležité úrovně pomocí následujících metod:

  1. Identifikace úrovně založena na psychologicky důležitých parametrech. Obchodník by měl využívat ceny, které se blíží k nulovým bodům. Například body, které se používají pro budování klíčových úrovní, mohou být kotace, které mají dvě nuly, například 14500.
  2. Hledání klíčové úrovně na základě podpůrných bodů z předchozího dne. Tyto body mohou být denními cenovými extrémy daného aktiva. Výpočet lze provést manuálně, nebo s pomocí relevantního indikátoru.
  3. Nalezení bodů v tabulce, kde linie ceny aktiva změnila svůj pohyb. Budování klíčových úrovní pomocí těchto bodů je možné pro každý rámec tabulky. Fungují skvěle a umožňují obchodníkům dělat správné předpovědi.

Až se obchodník rozhodne a vybere si nejpohodlnější způsob budování linií podpory a odporu, musí se naučit správně využívat příležitosti, které mu poskytují.

Využívání klíčových úrovní v binárních opcích

Při kontrastním obchodování je vhodné využívat metodu budování klíčových úrovní, která zahrnuje hledání maximálních a minimálních bodů v tabulce v určité tobě. Tento proces lze snadno automatizovat, takže obchodník nemusí svými výpočty trávit čas. Linie odporu a podpory se využívají pro obchodování s opcemi Call/Put a Touch/No Touch.

Obchodní strategie “Fence”

Při používání této strategie by obchodník měl čekat na chvíli, kdy se kotace přiblíží ke klíčové zóně a nakupovat relevantní opce. Pokud je například cena aktiva blízko zóny podpory, měli byste nakupovat opce Call. Pokud je cena blízko zóny odporu, měli byste nakupovat opce Put.

Nezapomeňte na to, že někdy se cena finančních instrumentů nemusí zastavit v klíčových úrovních. Může je překročit a udržovat si svůj trend. Pokud obchodník uvidí, že se cena blíží důležitému bodu a stále si udržuje svoji rychlost, neměl by vstupovat na trh.

Momenty, kdy je cena aktiva blízko zóně odporu či podpory, nebo je naopak velmi vzdálená těmto zónám, jsou chvíle, kdy je dobré nakupovat opce Touch/No Touch. Když je trh stejně silný, cena aktiv nedělá žádné pokroky a drží se blízko důležitých úrovní a čas od času se jich dotkne. Ve chvíli, kdy je cena opět blízko této úrovni, může obchodník nakupovat Tuoch opce. Pokud se kotace odrazí od klíčové linie a přesune se na druhou stranu kanálu, obchodník může nakupovat No Touch opce.

Důležitým parametrem pro úspěšného obchodníka s binárními opcemi, který chce využívat strategii „fence“ je doba vypršení opcí. Čas, který se rovná času budování tabulky, se většinou považuje za optimální. Když obchodník využije úrovně odporu a podpory vybudované na 15minutové tabulce, doba vypršení kontraktu by neměla přesahovat 15 minut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *